SFINKS

Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej

O Sympozjum

Droga Koleżanko, Drogi Kolego!

Interesujesz się interdyscyplinarnymi zastosowaniami fizykiukładami złożonymi? Jesteś przy tym jeszcze na studiach, starasz się zrobić doktorat, lub od niedawna możesz przed nazwiskiem umieścić upragniony skrót "dr"?

Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi "tak", to chcieliśmy zaprosić Cię do wzięcia udziału w SFINKS-ie, czyli Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej w Naukach eKonomicznych i Społecznych.

Zdecydowaliśmy się zorganizować SFINKS-a kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że choć grupa młodych ludzi zajmujących się badaniem układów złożonych w Polsce jest liczna, to nasze znajomości, kontakty i współpraca między różnymi zespołami pozostawiają, niestety, wiele do życzenia. Dlatego z jednej strony chcieliśmy stworzyć okazję ku temu, aby spotkać się i lepiej poznać, a z drugiej dać również najmłodszym z nas możliwość wystąpienia na konferencji naukowej przed przyjazną publicznością złożoną w dużej mierze z rówieśników.

Wychodząc tym wyzwaniom naprzeciw, proponujemy Ci udział w dwudniowym, bezpłatnym sympozjum, które odbędzie się w czerwcu 2024 na Politechnice Warszawskiej. Bez względu na to, czy chcesz przedstawić prezentację, czy po prostu posłuchać wystąpień innych prelegentów i panelu ekspertów - nasza konferencja jest właśnie dla Ciebie!

Do zobaczenia na SFINKS-ie!

Informacje

Kiedy?

Ważne daty:
 • 14 maja 6 maja - termin przyjmowania zgłoszeń
 • 15 maja - informacja o akceptacji zgłoszeń
 • 18 czerwca - termin sympozjum

Gdzie?

Na Politechnice Warszawskiej w sali Rady Wydziału MiNI (ul. Koszykowa 75).

Za ile?

Opłata konferencyjna wynosi dokładnie 0zł - zarówno dla uczestników czynnych, jak i biernych. W cenę wliczone są materiały konferencyjne (elektroniczne), przerwy kawowe i pizza.

Jak się zapisać?

Uczestnictwo w sympozjum wymaga rejestracji przez formularz poniżej. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, uczestnicy czynni będą akceptowani jako pierwsi.

O czym opowiedzieć?

Mile widziane są prezentacje dotyczące szeroko pojętej fizyki układów złożonych, a zwłaszcza zastosowań fizyki w naukach ekonomicznych i społecznych.

Prezentacje

Wszyscy na swoje prezentacje mają w sumie 10 minut – 7 minut na slajdy i 3 minuty na dyskusję.

SFINKS'24

SOON™

Rejestracja

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza (posiada on pewną bezwładność - po kliknięciu na przycisk Rejestruj prosimy o cierpliwość, system wyświetli komunikat o poprawnej rejestracji). Dopuszczalne są symbole matematyczne LaTeX w abstrakcie.

W ciągu trzech dni roboczych przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatorów.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt mailowy.

Chcę przedstawić referat/krótką prezentację
Obowiązkowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komitet Organizacyjny Sympozjum SFINKS w zakresie niezbędnym do mojej rejestracji i uczestnictwa w SFINKS’24. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać, kontaktując się z Komitetem Organizacyjnym i że będzie to jednoznaczne z moją rezygnacją z udziału w sympozjum.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej związanej z przyszłymi edycjami SFINKSa i wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać, kontaktując się z Komitetem Organizacyjnym.

Historia

SFINKS'23

Program - Dzień 1

10:00 Rejestracja i otwarcie
10:30 Zagadka SFINKSa - wprowadzenie
11:00
Wpływ Big Tech na badania dotyczące AI - analiza naukometryczna Julian Sienkiewicz
The importance of keywords in bibliometrics Anna Cena
Analiza skupień przy użyciu minimalnych drzew rozpinających Łukasz Brzozowski
Koewolucyjny model równowagi strukturalnej Adam Sulik
Lokalizacja źródła informacji w sieciach warstwowych Robert Paluch
11:55 Przerwa kawowa ☕
12:15
Człowiek jako źródło przypadkowości Paweł Drągowski
Interpunkcja w tekstach literackich z punktu widzenia analizy szeregów czasowych Tomasz Stanisz
Analiza możliwości wykorzystania uczenia maszynowego i metod statystycznych do przewidywania geometrii warstwy wierzchniejDominik Nowakowski
Fraktale klasyczne vs fraktalne sieci złożone Kordian Makulski
Źródła fraktalność w ewoluujących sieciach złożonych - znaczenie struktur wspólnotowych oraz przyłączania preferencyjnego Mateusz Samsel
13:10 Przerwa kawowa ☕
13:30 Zagadka SFINKSa 1
14:15 Przerwa na pizzę 🍕
15:15 Debata 🤖
17:15 Przerwa kawowa ☕
17:30 Zapytaj Eksperta
19:00 Bankiet

Program - Dzień 2

9:00 Zagadka SFINKSa 2
10:30
Biofizyczny model wpływu promieniowania jonizującego na komórki Julianna Krasowska
Avrami-Dobrzyński phase transition model for cellular cancer transformation Krzysztof Fornalski
Analiza widm impedancyjnych tkanek biologicznych Gabriela Janik
Modelowanie przebiegu epidemii z uwzględnieniem nastawienia społecznego Anna Chmiel
11:15 Przerwa kawowa ☕
11:35
Analiza predykcyjna w sieciach społecznościowych Kamil Orzechowski
Wykorzystanie grafów w uczeniu maszynowym Bartłomiej Eljasiak
Ewolucja sieci relacji dla słabej równowagi strukturalnej Piotr Górski
12:20 Przerwa kawowa ☕
12:40 Zagadka SFINKSa 3
13:30 Przerwa na kanapki 🥪
14:00 Zapytaj Eksperta
15:50 Przerwa kawowa ☕
15:45 Podsumowanie sympozjum

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

SFINKS'22

Program

9:00 Rejestracja i otwarcie
9:30
Promoting discontinuous phase transitions by the quenched disorder within the multistate q-voter model Bartłomiej Nowak
TBA, xD Przemysław Nowak
Badanie syndromu wydłużonego odstępu QT z wykorzystaniem metod eksploracji danych oraz przepływu informacji Mateusz Ozimek
O strachu przed liczeniem na papierze Piotr Pasza Storożenko
Weź oddech i czytaj dalej - o rozkładach interpunkcji w języku pisanym Tomasz Stanisz
Strukturalna homofillia i komplemetarność w sieciach złożonych Szymon Talaga
10:40 Przerwa kawowa ☕
11:00
Analiza grafów interakcji pomiędzy bohaterami filmów i seriali Wojciech Bogucki
Od skupień do społeczności Łukasz Brzozowski
Czy w czasie pandemii warto wyjechać na wieś? Michał Kopacz
Lokalizacja źródła informacji w sieci o ukrytych krawędziach Piotr Machura
Modelowanie dynamiki pracy serca z wykorzystaniem autoenkodera wariacyjnego Kacper Skelnik
Czy nasza renoma ma wpływ na nasze relacje? Adam Sulik
Rozkłady rangowe w danych rzeczywistych Mateusz Szysz
Analiza zmian opinii i struktury sieci społecznej uczestników eksperymentu Netsense Bartłomiej Zwoliński
11:50 Przerwa kawowa ☕
12:10
Jednoczesna analiza zdrowotnych i ekonomicznych skutków pandemii Piotr Górski
Brzytwa Okhama w analizie cytowań Anna Cena
Scientometric analysis of interdisciplinary research using scientific databases Iryna Balagura
13:00 Przerwa na pizzę 🍕
15:00
Burza 🧠 🧠🧠🧠
15:45 Przerwa kawowa ☕
16:00
Sieci splotowe narzędziem współczesnego kardiologa Tomasz Gradowski
Weighted empirical food webs: mass cycling and visualisations Mateusz Iskrzyński
Przemiany fazowe w modelu q-wyborcy z różnymi typami nieporządku Arkadiusz Jędrzejewski
16:45 Podsumowanie i wyniki konkursu 🏅

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

SFINKS'21

Program

8:30 Rejestracja i otwarcie
9:00
Model przebiegłych agentów Mateusz Denys
Ograniczanie polaryzacji Piotr Górski
Wpływ COVID-19 na kryptowaluty i światowe rynki finansowe Marcin Wątorek
10:00 Słów kilka o MS - tegorocznym sponsorze SFINKS
10:30
Modelowanie wektorów cytowań i indeksu Hirscha Aleksandra Buczek
Wpływ relacji na kształtowanie się interakcji pomiędzy społecznościami Robert Jankowski
Rozkłady rangowe w muzyce Jan Łoziński
Struktura sieci Wikipedii Igor Marczak
11:00
Modelowanie ryzyka związanego z ESG Karla Sanchez Ibarra
11:30 Wirtualna przerwa kawowa ☕
11:45
Ocena nieodwracalności w czasie szeregów czasowych z wykorzystaniem grafów poziomej widoczności Małgorzata Andrzejewska
Modelowanie procesów koagulacji Michał Łepek
Zastosowanie teorii przepływu informacji w badaniach oddziaływania między rytmem serca a repolaryzacją komór Mateusz Ozimek
Sieciowa analiza konektomu mózgu muszki owocowej Tomasz Stanisz
Zmiany stężenia jonów wapnia Ca2+ w kolcach dendrytycznych podczas procesu uczenia Paulina Urban
12:45 Wirtualna przerwa kawowa ☕
12:50
Scopus czy to tylko abstrakty? Bartłomiej Więckowski
13:20 Wirtualna przerwa na pizzę 🍕
14:00
Mutacja informacji w procesach rozchodzenia się wiadomości w sieciach społecznych Patryk Bojarski
Discovering hidden layers with quantum graphs Łukasz Gajewski
Systemy wyborcze okiem fizyka Jarosław Klamut
Jak przypadkowy jest sukces naukowy? Przemysław Nowak
Lokalizacja źródła informacji w sieciach warstwowych Robert Paluch
14:50 Wirtualna przerwa kawowa ☕
15:00
Czy trzeba być naukowcem, żeby robić naukę? Dariusz Aksamit
15:45 Wirtualna przerwa kawowa ☕
16:00
Krążenie materii w sieciach troficznych i ekonomicznych Mateusz Iskrzyński
Internacjonalizacja czasopism naukowych Maciej J. Mrowiński
DGBD - z czym to się je? Grzegorz Siudem
Scalable Learning of Independent Cascade Dynamics from Partial Observations Mateusz Wilinski
17:00 Podsumowanie i wyniki konkursu 🏅

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

Nasz sponsor

Management Solutions jest międzynarodową firmą konsultingową, której podstawową misją jest dostarczanie usług doradczych z zakresu doradztwa biznesowego, ryzyka, finansowego, organizacyjnego i procesowego, ukierunkowanych zarówno na aspekty funkcjonalne, jak i wdrażanie związanych z nimi technologii.

Rekrutacja: https://recruiting.managementsolutions.com/

Zaproszeni goście

 • Dariusz Aksamit na co dzień w pracy naukowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej zajmuje się – jako fizyk medyczny – zastosowaniami promieniowania jonizującego w medycynie, pomiarami promieniowania i ochroną radiologiczną, pomiarami radonu, wykorzystywaniem druku 3D do usprawnienia procesu radioterapii, radiobiologią, współpracując m.in. z Narodowym Centrum Onkologii oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej. Równolegle do pracy zawodowej intensywnie działa w organizacjach pozarządowych: współzałożyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, zrzeszającego naukowców-popularyzatorów, współfundator i przewodniczący Rady Fundacji Marsz dla Nauki, członek Rady Fundacji Rozwoju przez Całe Życie, członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, wolontariusz Fundacji Forum Atomowe. Od stycznia 2021 roku prowadzi autorską audycję Halo.Nauka w stacji Halo.Radio. Za ponad dekadę działalności z zakresu komunikacji naukowej został laureatem nagrody „Popularyzator Nauki 2018” w kategorii Animator przyznanej przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również finalistą pierwszej polskiej edycji konkursu FameLab, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i British Council.
 • Bartłomiej Więckowski od przeszło ośmiu lat związany z rynkiem edukacyjnym. Specjalista z doświadczeniem w tworzeniu rankingów uczelni i analiz rynku edukacyjnego w Polsce i regionie. Doświadczenie zdobywał w Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, tworząc rozpoznawalny i ceniony w Polsce Ranking Szkół Wyższych. Bartłomiej był również zaangażowany w liczne projekty związane z rynkiem edukacyjnym, chociażby te promujące polskie szkolnictwo w kraju i za granicą. Posiada otwarty umysł, ciągle poszukuje nowych rozwiązań dla istniejących wyzwań czy trudności. Lubi, kiedy jego zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia przekłada się na konkretne wyniki i wsparcie innych. Prywatnie geek komputerowy i pasjonat wykorzystywanie nowych technologii w informacji. Lubi spędzać czas na łonie natury i odwiedzać nowe miejsca.

Konkurs

Już od ponad roku COVID-19 wywraca nasze życie do góry nogami. Pasjonaci data science we wszystkim jednak dostrzegają dobrą okazję do analizy danych i dlatego podczas tegorocznej edycji SFINKSa postanowiliśmy ogłosić konkurs na najlepszą wizualizację przebiegu koronawirusa w Polsce. Reguły konkursu są proste:
 • Można korzystać z dowolnych źródeł danych, muszą jednak być one publicznie dostępne. Należy dokonać odpowiedniej atrybucji źródeł.
 • Wizualizacja może mieć dowolną formę. Infografika, animacja – jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia.
 • Wizualizację należy zgłosić do 04.06.21.
 • Podczas sympozjum każdy biorący udział w konkursie będzie miał pięć minut na prezentację swojej wizualizacji i na dyskusję z publicznością.
 • Zwycięzcy w dwóch kategoriach (studenci, doktoranci) zostaną wyłonieni na drodze głosowania przeprowadzonego podczas sympozjum.

SFINKS'19

Dzień 1 - 17.06.19

8:15 Rejestracja i poranna kawa
8:45 Otwarcie Sympozjum
9:00 Jan Chołoniewski
Agnieszka Geras
Jarosław Klamut
Mateusz Ozimek
Tomasz Stanisz
Paulina Urban
Barbara Żogała-Siudem
10:15 Przerwa kawowa
10:35 Łukasz Gajewski
Piotr Górski
Michał Łepek
Robert Paluch
Tomasz Raducha
Szymon Talaga
Joanna Toruniewska
11:50 Przerwa kawowa
12:10 Patryk Bojarski
Solomiia Kurchaba
Przemysław Nowak
Maciej Pawlik
Adam Kowalczyk
12:45 Zagadka SFINKSa
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Zagadka SFINKSa / planszówki
17:15 Znachor a naukowiec - kogo lepiej słuchać?
18:00 Planszówki
19:00 Bankiet

Dzień 2 - 18.06.19

8:15 Poranna kawa
8:30 Zagadka SFINKSa
10:00 Mateusz Denys
Tomasz Gradowski
Maciej Mrowiński
Jagoda Kaszowska
Grzegorz Siudem
Krzysztof Suchecki
11:30 Ogłoszenie wyników konkursów
12:00 Debata ekspertów
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Zagadka SFINKSa
17:00 Podsumowanie zagadki
Debata "co dalej ze SFINKSem?"
18:00 Zamknięcie sympozjum

Pozostałe Informacje

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

Panel dyskusyjny

Ulotkę reklamującą panel można pobrać tutaj:

Konkurs

Podczas Sympozjum odbył się konkurs na najlepszą prezentację studencką i doktorancką. Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze głosowania, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy Sympozjum. Nagrody książkowe dla laureatów ufundowały Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwycięzcy - studenci:

Pierwsze miejsce:
 • Patryk Bojarski
Drugie miejsce:
 • Maciej Pawlik
Trzecie miejsce:
 • Solomiia Kurchaba

Zwycięzcy - doktoranci:

Pierwsze miejsce:
 • Tomasz Stanisz
Drugie miejsce:
 • Agnieszka Geras
Trzecie miejsce (ex aequo):
 • Michał Łepek
 • Tomasz Raducha
 • Joanna Toruniewska

SFINKS'18

Dzień 1 - 28.06.18

8:30 Rejestracja i poranna kawa
9:15 Otwarcie Sympozjum
9:25 Joanna Toruniewska
Arkadiusz Jędrzejewski
Robert Paluch
Tomasz Stanisz
Agnieszka Geras
10:20 Przerwa kawowa
10:30 Mateusz Ozimek
Dorota Wejer
Paulina Urban
Michał Łepek
11:15 Przerwa kawowa
11:30 Zapytaj eksperta 1
12:15 Przerwa kawowa
12:30 Zagadka SFINKSa
13:10 Przerwa kawowa
13:25 Jagoda Kaszowska
Jarosław Klamut
Marcin Wątorek
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Patryk Bojarski
Rafał Jankowski
Paweł Kukliński
Solomiia Kurchaba
Hubert Majcherski
Karol Konopacki
15:35 Przerwa kawowa
15:50 Wojciech Kubiński
Jan Łuczkiewicz
Antoni Ruciński
16:10 Przerwa kawowa
16:20 Zagadka SFINKSa
18:00 Zakończenie pierwszego dnia
19:00 Bankiet

Dzień 2 - 29.06.18

8:30 Poranna kawa
8:45 Zagadka SFINKSa
10:00 Przerwa kawowa
10:15 Zapytaj eksperta 2
11:00 Zagadka SFINKSa
11:45 Przerwa kawowa
12:00 Debata ekspertów
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Mateusz Iskrzyński
Mateusz Wiliński
Krzysztof Suchecki
Tomasz Gradowski
16:00 Przerwa kawowa
16:15 Mateusz Denys
Julian Sienkiewicz
Maciej J. Mrowiński
Grzegorz Siudem
17:15 Przerwa kawowa
17:25 Podsumowanie Zagadki SFINKSa
17:45 Ogłoszenie wyników konkursu
18:00 Zamknięcie sympozjum

Pozostałe Informacje

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

Panel dyskusyjny

Ulotkę reklamującą panel można pobrać tutaj:

SFINKS'17

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

Panel dyskusyjny

Ulotkę reklamującą panel można pobrać tutaj:

Konkurs

Podczas Sympozjum odbył się konkurs na najlepszą prezentację studencką i doktorancką. Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze głosowania, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy Sympozjum. Nagrody książkowe dla laureatów ufundowało Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Zwycięzcy - studenci:

Pierwsze miejsce:
 • Patryk Bojarski
Drugie miejsce:
 • Łukasz Gajewski
Trzecie miejsce:
 • Agnieszka Geras

Zwycięzcy - doktoranci:

Pierwsze miejsce:
 • Mateusz Wilinski
Drugie miejsce:
 • Tomasz Raducha
Trzecie miejsce (ex aequo):
 • Iga Grzegorczyk
 • Katarzyna Stępień

Program SFINKS'17

8:30 Rejestracja i poranna kawa
9:00 Otwarcie Sympozjum
9:10 Anna Chmiel
Maciej J. Mrowiński
Krzysztof Suchecki
10:00 Patryk Bojarski
Łukasz Gajewski
Agnieszka Geras
Bartłomiej Łebkowski
Wojciech Zduńczyk
10:30 Promocja FENS
10:45 Przerwa kawowa
11:00 Panel dyskusyjny
13:00 Pizza
13:40 Marta Bigus
Piotr J. Górski
Iga Grzegorczyk
Michał Łepek
Grzegorz Siudem
Joanna Toruniewska
14:40 Przerwa kawowa
15:00 Anna Cena
Jan Chołoniewski
Mateusz Denys
Jarosław Klamut
Marcin Wątorek
Mateusz Wiliński
16:00 Przerwa kawowa
16:20 Robert Paluch
Tomasz Raducha
Antoni Sobkowicz
Katarzyna Stępień
17:00 Przerwa herbaciana
17:40 Rozdanie nagród i zakończenie
19:00 Bankiet

SFINKS'16

Księga abstraktów

Księgę abstraktów można pobrać tutaj:

Konkurs

Podczas Sympozjum odbył się konkurs na najlepszą prezentację studencką i doktorancką. Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze głosowania, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy Sympozjum. Nagrody książkowe dla laureatów ufundowało Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Zwycięzcy - studenci:

Pierwsze miejsce:
 • Kornelia Ufniarz
Drugie miejsce (ex aequo):
 • Jarosław Klamut
 • Antoni Ruciński

Zwycięzcy - doktoranci:

Pierwsze miejsce:
 • Marta Bigus
Drugie miejsce:
 • Antoni Sobkowicz
Trzecie miejsce:
 • Mateusz Denys

Program SFINKS'16

8:00 Rejestracja i poranna kawa
8:20 Otwarcie Sympozjum
8:30 Denis Dobkowski-Ryłko
Maciej Hendzel
Jarosław Klamut
Antoni Ruciński
Kornelia Ufniarz
9:00 Przerwa kawowa
9:20 Marta Bigus
Andrzej Jarynowski
Robert Paluch
Grzegorz Siudem
Antoni Sobkowicz
10:15 Przerwa kawowa
10:30 Panel dyskusyjny
12:30 Pizza
13:35 Andrzej Buda
Mateusz Denys
Jagoda Kaszowska
Tomasz Ryczkowski
Marcin Wątorek
14:30 Przerwa kawowa
14:50 Tomasz Gradowski
Maciej J. Mrowiński
Ryszard Wojnar
15:45 Przerwa na kanapki
16:15 Maksymilian Bujok
Piotr Górski
Michał Łepek
Joanna Toruniewska
17:00 Przerwa kawowa
17:20 Rozdanie nagród i zakończenie

Patroni

Poprzednie edycje wspierali

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z Sympozjum prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem
SFINKS@fizyka.pw.edu.pl

Komitet Organizacyjny

Maciej J. Mrowiński - maciej.mrowinski (at) pw.edu.pl
Kamil Orzechowski - kamil.orzechowski2.dokt (at) pw.edu.pl
Robert Paluch - robert.paluch (at) pw.edu.pl
Grzegorz Siudem - grzegorz.siudem (at) pw.edu.pl